Exposition Veronika Rusňáková

Mgr. Veronika Rusňáková sa narodila v roku 1983 v Trnave, výtvarné umenie študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy pod vedením akad. maliara Jozefa Dobiša. Pri záverečnej práci na tému „Priestorové inštalácie v exteriéri alebo v interiéri“ sa pod vedením akad. soch. Jaroslava Gubricu zamerala na umelecké spracovanie skla technikou Fusing (spekanie skla), ktorej zostala verná dodnes.

Send to a friend
Online booking form

Through this on-line form, you can directly contact us. Later you will be contacted by CITY-CAFÉ for specification and confirmation of your request.

By submitting an online form gives the User his consent to the processing, disclosure and publication of his personal data in terms of Act No. 428/2002 Coll. on Personal Data Protection as amended by subsequent legislation. The User shall provide the Contractor with personal data voluntarily.


* required
Gallery:

Or contact us by email!
Write to: info@city-cafe.sk