Veronika Rusňáková
Veronika Rusňáková - tvorba Veronika Rusňáková - tvorba Veronika Rusňáková - tvorba Veronika Rusňáková - tvorba Veronika Rusňáková - tvorba

Sklené predmety a plastiky vytvorené vo vyhni pece sú nositeľmi umelcových predstáv, mysle a citov a stávajú sa žiarivými svedkami premeny skla z jeho úžitkovej či dekoratívnej funkcie na spolutvorcu životného prostredia v interiéri i exteriéri. Sklo ako materiál má magickú silu, ktorá sa znásobuje hrou svetla, a v rukách citlivého umelca dokáže formou farebnej transformácie vyčariť z myšlienok a citov autora čarovnú atmosféru nielen v priestore ale i v duši človeka. A práve takýmto majstrom premeny chladného skla na úchvatný farebný sen je Veronika RUSŇÁKOVÁ.


Kontaktujte nás emailom!
Píšte: skloart.rusnak@gmail.com